Image
Image

Новини

Инвеститори в хранителното банкиране. Фондация Америка за България.

Хранителното банкиране е реална възможност храна, която би била унищожена заради късия си срок на годност да се превърне в ресурс за изпълнение на социални програми.
Фондация Америка за България финансира работата на Българска хранителна банка от създаването и, като по този начин създава и условия за развитие на хранителното банкиране като такова.
С два договора за два договорни периода за времето от 1 ноември 2012 г. до 31 декември 2020 г. Фондация Америка за България предостави безвъзмездно финансиране за работата на Българска хранителна банка в размер на общо 905 000 лв.
На 6ти февруари 2020та година, на събитието “Подай ръка на храната! Бизнесът среща хранителното банкиране” Госпожа Нанси Шилър, президент на Фондация Америка За България отправи предизвикателство към хранителната индустрия, по силата на което Фондация Америка за България се ангажира за всеки 1 лев дарен от хранителната индустрия за работата на Българска хранителна банка да дари още 1 лев без да надхвърля сумата от общо 100 000 лева.
Пандемията, която застигна света много силно затрудни работата на хранителната индустрия и на Българска хранителна банка.
В тази ситуация Фондация Америка за България подкрепи Българска хранителна банка да влезе във взаимодействие с Фондация Сингъл Степ и да бъде получател на всички събрани средства от благотворителния концерт “Помогни от вкъщи!”.
Разбирайки сложността на ситуацията в хранителната индустрия Фондация Америка за България пое ангажимент да предостави за всеки дарен по време на концерта 1 лев още 1 лев за работата на Българска хранителна банка без да надхвърля сумата от общо 100 000 лева.
Фондация Америка за България подписа с Българска хранителна банка последен договор за финансиране на работата ни на 16 април 2020 г. и предостави безвъзмездно 100 000 лева.

donors_front.jpg
БХБ е член на Глобалната мрежа за хранително банкиране и на Европейската федерация на хранителните банки.

Българска хранителна банка бе развита с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България"

afb-1.png

Административен офис:
бул.”Васил Левски” 106, гр. София 1527
0876406708
contact@bgfoodbank.org

Логистичен склад:
Тържище “Слатина – Булгарплод”
бул. “Проф. Цветан Лазаров” 13, гр. София
+ 359 876 405 700

© 2023 Българска Хранителна Банка. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси