TwitterRssFacebook

Събираме храна, даряваме надежда

По света

В света има над 1500 работещи хранителни банки в 43 страни. В програмите за хранително подпомагане са включени над 250 000 организации в световен мащаб, а броят на нуждаещите се, които получават храна е близо 40 милиона души. Още

България

По данни на НСИ всеки пети българин живее под прага на бедността. Към момента има над 1.5 милиона българи, които остро се нуждаят от хранително подпомагане и още толкова, които биха се възползвали от периодична подкрепа. Още.

Акценти

Dura lex, sed lex – Строг закон, но закон” са казали древните, а ние бихме казали “По-добре някакъв закон, отколкото без закон” .
България догони останалите европейски страни и прие да отпадне ДДС върху даренията на хранителни продукти – промяна, за която Българската хранителна банка неуморно работеше още от създаването си през 2012г.

Партниране