TwitterRssFacebook

Събираме храна, даряваме надежда

По света

В света има над 1500 работещи хранителни банки в 43 страни. В програмите за хранително подпомагане са включени над 250 000 организации в световен мащаб, а броят на нуждаещите се, които получават храна е близо 40 милиона души. Още

България

По данни на НСИ всеки пети българин живее под прага на бедността. Към момента има над 1.5 милиона българи, които остро се нуждаят от хранително подпомагане и още толкова, които биха се възползвали от периодична подкрепа. Още.

Акценти

Основни резултати, постигнати през 2013 г:
* 260 600 кг храна събрана и раздадена за подкрепа на над 11 000 човека в нужда
* над 50 фирми- дарители на храни и други ресурси и още толкова граждански организации обединени за събиране на храна и даряване на надежда